วิธีดาวน์โหลด

1.  เลือกเว็บ server ที่จะโหลด

2. คลิก Submit ปุ่มน้ำเงิน

 

3. รอ 15 วินาที…..

 

4. กดที่ Double Click to Generate Link

 

5. กด Click to Continue ปุ่มแดง

 

6. ติ๊กช่อง I’m not a robot

 

7. กด Click here to continue ปุ่มน้ำเงิน

 

 

8. กด Get Link ปุ่มสีเขียว

9.จะเด้งข้ามไปหน้าดาวน์โหลด กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

loading...